زمستان در سیاره‌های دیگر چگونه است؟

زمستان زمین فصل برف و سرما است. آیا سیاره‌های دیگر نیز زمستان دارند و زمستان آن‌ها چگونه به‌نظر می‌رسد؟

 

Zoomit 

زمستان زمین فصل برف و سرما است. آیا سیاره‌های دیگر نیز زمستان دارند و زمستان آن‌ها چگونه به‌نظر می‌رسد؟ 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *