پیام‌رسان مایکروسافت تیمز حالا ۳۲۰ میلیون کاربر ماهانه دارد

مایکروسافت می‌گوید تعداد کاربران فعال ماهانه‌ی تیمز از ۳۲۰ میلیون نفر عبور کرده است.

 

Zoomit 

مایکروسافت می‌گوید تعداد کاربران فعال ماهانه‌ی تیمز از ۳۲۰ میلیون نفر عبور کرده است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *