این بانک دوست داشتنی است

حتما تاکنون نام بلو (blu) را برای یک بار هم که شده شنیده‌اید. اگر نه به احتمال زیاد کارت‌ها و یا تابلوهای رنگی آن را در سطح شهر دیده‌اید.

 

Zoomit 

حتما تاکنون نام بلو (blu) را برای یک بار هم که شده شنیده‌اید. اگر نه به احتمال زیاد کارت‌ها و یا تابلوهای رنگی آن را در سطح شهر دیده‌اید. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *