نسخه آیفون بازی Death Stranding تا اوایل ۲۰۲۴ تأخیر خورد

انتشار نسخه‌ی آیفون بازی Death Stranding: Director’s Cut تا اوایل ۲۰۲۴ به تأخیر افتاد.

 

Zoomit 

انتشار نسخه‌ی آیفون بازی Death Stranding: Director’s Cut تا اوایل ۲۰۲۴ به تأخیر افتاد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *