بیل گیتس، ۲۰۲۴ را سال هوش مصنوعی مولد می‌داند

بیل گیتس از شکل‌گیری آینده‌‌ای مبتنی‌بر هوش مصنوعی می‌گوید و این فناوری را ستاره‌ی سال ۲۰۲۴ می‌داند.

 

Zoomit 

بیل گیتس از شکل‌گیری آینده‌‌ای مبتنی‌بر هوش مصنوعی می‌گوید و این فناوری را ستاره‌ی سال ۲۰۲۴ می‌داند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *