اگر بتوانید چاهی به قطر زمین حفر کنید، چه اتفاقی می‌افتد؟

عمیق ترین چاهی که انسان‌ تا کنون در زمین حفر کرده‌ است حدود ۱۲ کیلومتر عمق دارد. اگر بخواهیم چاهی حفر کنیم که به سمت دیگر زمین برسیم، چه می‌شود؟

 

Zoomit 

عمیق ترین چاهی که انسان‌ تا کنون در زمین حفر کرده‌ است حدود ۱۲ کیلومتر عمق دارد. اگر بخواهیم چاهی حفر کنیم که به سمت دیگر زمین برسیم، چه می‌شود؟ 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *