هیئت‌رئیسه مجمع عمومی نوبت دوم سازمان نصر انتخاب شدند

هیئت‌رئیسه مجمع عمومی نوبت دوم سازمان نصر انتخاب شدند.

 

Zoomit 

هیئت‌رئیسه مجمع عمومی نوبت دوم سازمان نصر انتخاب شدند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *