اگر سحرخیز هستید، احتمالا ژن نئاندرتال‌ها را به ارث برده‌اید

بررسی ۲۴۶ ژن کنترل‌کننده‌ی ساعت بدن نشان می‌دهد که افراد سحرخیز صدها واریانت ژنتیکی را از دی‌ان‌ای اجداد دنیسووا یا نئاندرتال خود به ارث برده‌اند.

 

Zoomit 

بررسی ۲۴۶ ژن کنترل‌کننده‌ی ساعت بدن نشان می‌دهد که افراد سحرخیز صدها واریانت ژنتیکی را از دی‌ان‌ای اجداد دنیسووا یا نئاندرتال خود به ارث برده‌اند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *