مقدمات فعالیت اولین ارائه‌کننده اینترنت ماهواره‌ای در ایران فراهم شد

با پذیرش قوانین سرزمینی ایران، اپراتور خدمات اینترنت ماهواره‌ای یاه‌کلیک (YahClick) در کشور اینترنت ماهواره‌ای ارائه خواهد کرد.

 

Zoomit 

با پذیرش قوانین سرزمینی ایران، اپراتور خدمات اینترنت ماهواره‌ای یاه‌کلیک (YahClick) در کشور اینترنت ماهواره‌ای ارائه خواهد کرد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *