مصرف دیرهنگام وعده‌های غذایی با افزایش خطر بیماری‌های قلبی ارتباط دارد

یافته‌های محققان نشان می‌دهد که علاوه‌بر نوع غذاهایی که در طول روز می‌خوریم، ساعت غذاخوردن نیز سلامت ما را به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

 

Zoomit 

یافته‌های محققان نشان می‌دهد که علاوه‌بر نوع غذاهایی که در طول روز می‌خوریم، ساعت غذاخوردن نیز سلامت ما را به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *