مرگ بنیا‌ن‌گذار SenseTime سهام این شرکت را به زانو درآورد

سهام شرکت چینی هوش مصنوعی SenseTime دو روز پس از مرگ بنیانگذار آن به پایین‌ترین حد خود سقوط کرد.

 

Zoomit 

سهام شرکت چینی هوش مصنوعی SenseTime دو روز پس از مرگ بنیانگذار آن به پایین‌ترین حد خود سقوط کرد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *