فناوری بدون اینکه متوجه شوید، زمان را از شما می‌دزدد

فناوری قرار بود کارها را آسان‌تر کند و باعث افزایش زمان فراغت شود؛ با این‌حال به نظر می‌رسد کارها را دو برابر کرده است.

 

Zoomit 

فناوری قرار بود کارها را آسان‌تر کند و باعث افزایش زمان فراغت شود؛ با این‌حال به نظر می‌رسد کارها را دو برابر کرده است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *