تلسکوپ جیمز وب کوچک‌ترین ستاره‌ ناکام جهان را در خوشه‌ای اسرارآمیز کشف کرد

ستاره‌شناسان کوچک‌ترین «ستاره ناکام» شناخته‌شده را که فقط سه تا چهار برابر بزرگ‌تر از سیاره مشتری است، با تلسکوپ فضایی جیمز وب رصد کردند.

 

Zoomit 

ستاره‌شناسان کوچک‌ترین «ستاره ناکام» شناخته‌شده را که فقط سه تا چهار برابر بزرگ‌تر از سیاره مشتری است، با تلسکوپ فضایی جیمز وب رصد کردند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *