تحقیقات گسترده اروپا آغاز شد؛ ایکس و ایلان ماسک نقره‌داغ می‌شوند

اتحادیه‌ی اروپا تحقیقات گسترده‌ی جدیدی علیه ایکس به‌راه انداخته است تا احتمال قانون‌شکنی این پلتفرم را بررسی کند.

 

Zoomit 

اتحادیه‌ی اروپا تحقیقات گسترده‌ی جدیدی علیه ایکس به‌راه انداخته است تا احتمال قانون‌شکنی این پلتفرم را بررسی کند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *