با این ترفندها استاد ChatGPT شوید!

اگرچه ChatGPT عملکردی عالی در پاسخ به پرسش‌ها دارد؛ اما با رعایت برخی نکات می‌توان کیفیت جواب‌های این چت‌بات را افزایش چشمگیری داد.

 

Zoomit 

اگرچه ChatGPT عملکردی عالی در پاسخ به پرسش‌ها دارد؛ اما با رعایت برخی نکات می‌توان کیفیت جواب‌های این چت‌بات را افزایش چشمگیری داد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *