هکرهای ChatGPT از حمله به این چت‌بات دست برنمی‌دارند

مشکلات ChatGPT ظاهراً تمامی ندارد؛ اکنون گروه هکری ناشناسی در سودان، مسئولیت قطعی بزرگ اخیر این هوش مصنوعی را برعهده گرفته است.

 

Zoomit 

مشکلات ChatGPT ظاهراً تمامی ندارد؛ اکنون گروه هکری ناشناسی در سودان، مسئولیت قطعی بزرگ اخیر این هوش مصنوعی را برعهده گرفته است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *