هنگام تب چه اتفاقی در بدن رخ می‌دهد؟

تب‌ولرز یکی از اتفاقات رایجی است که در مواقع مختلف تجربه می‌کنیم؛ اما سوال اینجاست که چه زمانی باید نگران شویم و به پزشک مراجعه کنیم؟

 

Zoomit 

تب‌ولرز یکی از اتفاقات رایجی است که در مواقع مختلف تجربه می‌کنیم؛ اما سوال اینجاست که چه زمانی باید نگران شویم و به پزشک مراجعه کنیم؟ 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *