دیوار بزرگ چین چگونه از فرسایش در امان می‌ماند؟

بخش عظیمی از دیوار بزرگ چین توسط سیانوباکتری، گلسنگ و خزه پوشش داده شده است. این ترکیب طبیعی از دیوار در برابر تأثیرات عناصر محیطی محافظت می‌کند.

 

Zoomit 

بخش عظیمی از دیوار بزرگ چین توسط سیانوباکتری، گلسنگ و خزه پوشش داده شده است. این ترکیب طبیعی از دیوار در برابر تأثیرات عناصر محیطی محافظت می‌کند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *