جف بیزوس: تجربه بی‌وزنی در جاذبه‌ صفر مثل بازگشت به رحم است

جف بیزوس پس از سه دقیقه بی‌وزنی، احساس شناور شدن در فضا در جاذبه‌ی صفر را به بازگشت به رحم توصیف می‌کند.

 

Zoomit 

جف بیزوس پس از سه دقیقه بی‌وزنی، احساس شناور شدن در فضا در جاذبه‌ی صفر را به بازگشت به رحم توصیف می‌کند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *