ویدیوهای قدیمی اینستاگرام به‌یک‌باره بی‌صدا شدند

تعداد زیادی از ویدیوهای بسیار قدیمی اینستاگرام، به‌طور ناگهانی بی‌صدا شده‌اند. متا می‌گوید در حال رفع مشکل است.

 

Zoomit 

تعداد زیادی از ویدیوهای بسیار قدیمی اینستاگرام، به‌طور ناگهانی بی‌صدا شده‌اند. متا می‌گوید در حال رفع مشکل است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *