صفحه New Tab گوگل کروم بازطراحی می‌شود؟

برخی کاربران از طراحی جدیدی در صفحه‌ی New Tab گوگل کروم خبر می‌دهند که ممکن است به‌زودی برای همه‌ منتشر شود.

 

Zoomit 

برخی کاربران از طراحی جدیدی در صفحه‌ی New Tab گوگل کروم خبر می‌دهند که ممکن است به‌زودی برای همه‌ منتشر شود. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *