آلودگی هوا؛ مازوت می‌سوزانند یا وارونگی دما است؟

با اینکه آلودگی هوای تهران بیش از همه به منابع متحرک نسبت داده می‌شود، افشاگری‌های مسئولان شهری توجه همه را بار دیگر به مازوت‌سوزی جلب کرده است.

 

Zoomit 

با اینکه آلودگی هوای تهران بیش از همه به منابع متحرک نسبت داده می‌شود، افشاگری‌های مسئولان شهری توجه همه را بار دیگر به مازوت‌سوزی جلب کرده است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *