آغازبه‌کار فروشگاه هوش مصنوعی OpenAI به سال آینده موکول شد

ظاهراً مشکلات اخیر در هیئت‌مدیره‌ی OpenAI روی سایر پروژه‌های این شرکت تأثیر داشته و راه‌اندازی فروشگاه GPT به‌تعویق افتاده است.

 

Zoomit 

ظاهراً مشکلات اخیر در هیئت‌مدیره‌ی OpenAI روی سایر پروژه‌های این شرکت تأثیر داشته و راه‌اندازی فروشگاه GPT به‌تعویق افتاده است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *