کارمند نوجوان گوگل با روزی یک ساعت کار ۷٫۵ میلیارد تومان درآمد دارد!

یک کارمند نوجوان گوگل می‌گوید با روزانه یک ساعت کار، در طول سال ۷٫۵ میلیارد تومان درآمد به جیب می‌زند.

 

Zoomit 

یک کارمند نوجوان گوگل می‌گوید با روزانه یک ساعت کار، در طول سال ۷٫۵ میلیارد تومان درآمد به جیب می‌زند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *