سود بزرگ‌ترین شرکت تراشه‌ساز چین ۸۰ درصد افت کرد

بزرگ‌ترین شرکت تراشه‌ساز چین می‌گوید در فصل سوم ۲۰۲۳ بالغ‌بر ۸۰ درصد سود کمتر نسبت‌به فصل سوم ۲۰۲۲ کسب کرده است.

 

Zoomit 

بزرگ‌ترین شرکت تراشه‌ساز چین می‌گوید در فصل سوم ۲۰۲۳ بالغ‌بر ۸۰ درصد سود کمتر نسبت‌به فصل سوم ۲۰۲۲ کسب کرده است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *