دیزنی پلاس و هولو، غول‌های صنعت استریم، در اپلیکیشنی واحد ادغام می‌شوند

به زودی دیزنی پلاس و هولو در اپلیکیشنی مشترک ادغام می‌شوند؛ این اپلیکیشن تا یک ماه دیگر دردسترس قرار می‌گیرد.

 

Zoomit 

به زودی دیزنی پلاس و هولو در اپلیکیشنی مشترک ادغام می‌شوند؛ این اپلیکیشن تا یک ماه دیگر دردسترس قرار می‌گیرد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *