دولت آمریکا اپل را به‌دلیل استخدام افراد مهاجر ۲۵ میلیون دلار جریمه کرد!

اپل به‌دلیل تبعیض در فرآیند استخدام و توجه کمتر به نیروهای آمریکایی، توسط دولت این کشور ۲۵ میلیون دلار جریمه شد.

 

Zoomit 

اپل به‌دلیل تبعیض در فرآیند استخدام و توجه کمتر به نیروهای آمریکایی، توسط دولت این کشور ۲۵ میلیون دلار جریمه شد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *