خبر بد برای طرفداران اینترنت ماهواره‌ای موبایل؛ قرارداد کوالکام و ایریدیوم فسخ شد

ارتباطات ماهواره‌ای در اندروید دچار شکست بزرگی شد؛ زیرا کوالکام به همکاری با ایریدیوم پایان داد و اکنون روی راهکار دیگری کار خواهد کرد.

 

Zoomit 

ارتباطات ماهواره‌ای در اندروید دچار شکست بزرگی شد؛ زیرا کوالکام به همکاری با ایریدیوم پایان داد و اکنون روی راهکار دیگری کار خواهد کرد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *