فقط یک درصد از مواد شیمیایی کشف شده است؛ چگونه می‌توانیم بقیه را پیدا کنیم؟

میلیاردها ماده شیمیایی در جهان وجود دارد که کشف آن‌ها می‌تواند باعث پیشرفت‌های مهمی شود. دانشمندان چگونه ترکیبات شیمیایی جدید را جستجو می‌کنند؟

 

Zoomit 

میلیاردها ماده شیمیایی در جهان وجود دارد که کشف آن‌ها می‌تواند باعث پیشرفت‌های مهمی شود. دانشمندان چگونه ترکیبات شیمیایی جدید را جستجو می‌کنند؟ 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *