هواوی میت ۶۰ ناجی بازار موبایل چین خواهد بود؟

به نظر می‌رسد هواوی پس از سختی‌های بسیار، تصمیم دارد تا دوباره به عنوان بازیگری تاثیرگذار در بازار موبایل چین ظاهر شود.

 

Zoomit 

به نظر می‌رسد هواوی پس از سختی‌های بسیار، تصمیم دارد تا دوباره به عنوان بازیگری تاثیرگذار در بازار موبایل چین ظاهر شود. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *