جنگ تجاری آمریکا و چین به معماری پردازشی «ریسک ۵» کشیده می‌شود

جمعی از نمایندگان مجلس آمریکا می‌گویند که دولت باید دسترسی شرکت‌های چینی به معماری ریسک ۵ را محدود کند.

 

Zoomit 

جمعی از نمایندگان مجلس آمریکا می‌گویند که دولت باید دسترسی شرکت‌های چینی به معماری ریسک ۵ را محدود کند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *