ابوظبی چهارمین مزرعه خورشیدی بزرگ جهان را به زودی افتتاح می‌کند

چهارمین مزرعه خورشیدی بزرگ جهان با ظرفیت دو گیگاوات در منطقه الظفره ابوظبی واقع شده است و فقط چند هفته با افتتاحیه فاصله دارد.

 

Zoomit 

چهارمین مزرعه خورشیدی بزرگ جهان با ظرفیت دو گیگاوات در منطقه الظفره ابوظبی واقع شده است و فقط چند هفته با افتتاحیه فاصله دارد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *