پیکسل فولد اکنون ترجمه دوطرفه مکالمه‌ها را امکان‌پذیر می‌کند

قابلیت جدید پیکسل فولد دو زبان را به‌طور لحظه‌ای روی صفحه‌نمایش‌های جداگانه ترجمه می‌کند.

 

Zoomit 

قابلیت جدید پیکسل فولد دو زبان را به‌طور لحظه‌ای روی صفحه‌نمایش‌های جداگانه ترجمه می‌کند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *