مدیرعامل مایکروسافت اعتراف کرد: گوگل از بینگ بهتر است

موتور جست‌وجوی بینگ به خوبیِ گوگل نیست. این حقیتی است که حتی ساتیا نادلا هم نمی‌تواند انکارش کند.

 

Zoomit 

موتور جست‌وجوی بینگ به خوبیِ گوگل نیست. این حقیتی است که حتی ساتیا نادلا هم نمی‌تواند انکارش کند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *