کال سنتر چیست؟؛ وظایف کال سنتر

کال سنتر یا مرکز تماس، تماس‌های ورودی و خروجی مشتریان فعلی و بالقوه را مدیریت و نقش بسزایی در ایجاد و حفظ روابط با مشتری ایفا می‌کند.

 

Zoomit 

کال سنتر یا مرکز تماس، تماس‌های ورودی و خروجی مشتریان فعلی و بالقوه را مدیریت و نقش بسزایی در ایجاد و حفظ روابط با مشتری ایفا می‌کند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *