ChatGPT جایگزین روان‌شناس‌ها می‌شود؟

کارمند OpenAI می‌گوید اگرچه هرگز درمان با روش روان‌شناسی را امتحان نکرده، ChatGPT می‌تواند جایگزین بسیار مناسبی برای این کار باشد.

 

Zoomit 

کارمند OpenAI می‌گوید اگرچه هرگز درمان با روش روان‌شناسی را امتحان نکرده، ChatGPT می‌تواند جایگزین بسیار مناسبی برای این کار باشد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *