گوگل کسب‌و‌کار تبلیغاتی‌اش را به فروش مواد مخدر تشبیه کرد!

یکی از مدیران گوگل در سال ۲۰۱۷ گفته است که کسب‌و‌کار تبلیغاتی گوگل به فروش سیگار و مواد مخدر شباهت دارد.

 

Zoomit 

یکی از مدیران گوگل در سال ۲۰۱۷ گفته است که کسب‌و‌کار تبلیغاتی گوگل به فروش سیگار و مواد مخدر شباهت دارد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *