آموزش استفاده از تابع IF در اکسل

تابع IF یکی از توابع پرکاربرد اکسل است که شروط را براساس معیارهای مختلف بررسی می‌کند و درصورت درست یا نادرست بودن شرط مقدار خاصی را برمی‌گرداند.

 

Zoomit 

تابع IF یکی از توابع پرکاربرد اکسل است که شروط را براساس معیارهای مختلف بررسی می‌کند و درصورت درست یا نادرست بودن شرط مقدار خاصی را برمی‌گرداند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *