هشتگ‌های اجتماعی؛ موضوع نیمی از هشتگ‌های کاربران ایرانی در اینستاگرام

در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۲، از مجموع هشتگ‌های فارسی منتشرشده در اینستاگرام هشتگ‌های اجتماعی بیشترین و هشتگ‌ها سیاسی کمترین سهم استفاده را داشته‌اند.

 

Zoomit 

در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۲، از مجموع هشتگ‌های فارسی منتشرشده در اینستاگرام هشتگ‌های اجتماعی بیشترین و هشتگ‌ها سیاسی کمترین سهم استفاده را داشته‌اند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *