ماجرای دو بارکد نامرئی در نمایشگر آیفون چیست؟

به ادعای منابع آگاه، نمایشگر آیفون دو بارکد بسیار ریز دارد که صرفاً با تجهیزات ویژه قابل‌مشاهده است.

 

Zoomit 

به ادعای منابع آگاه، نمایشگر آیفون دو بارکد بسیار ریز دارد که صرفاً با تجهیزات ویژه قابل‌مشاهده است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *