تصاویر طلایی از طبیعت غرق در پاییز سوئيس

عکاسی به نام وینسنت کروچه برای عکاسی از چشم‌اندازهای دیدنی و متفاوت کشور سوئیس در پایيز به آنجا سفر کرده است.

 

Zoomit 

عکاسی به نام وینسنت کروچه برای عکاسی از چشم‌اندازهای دیدنی و متفاوت کشور سوئیس در پایيز به آنجا سفر کرده است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *