گوگل ۲۵ ساله شد!

۲۵ سال از شروع فعالیت بزرگ‌ترین جستجوگر جهان یعنی گوگل می‌گذرد؛ شرکتی که میلیاردها نفر هر روز از خدماتش استفاده می‌کنند.

 

Zoomit 

۲۵ سال از شروع فعالیت بزرگ‌ترین جستجوگر جهان یعنی گوگل می‌گذرد؛ شرکتی که میلیاردها نفر هر روز از خدماتش استفاده می‌کنند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *