رشد انفجاری Google Messages در سه سال؛ آمار نصب به پنج میلیارد رسید

برنامه‌ی پیام‌رسان گوگل موسوم‌به Google Messages اکنون بیش‌از ۵ میلیارد بار روی دستگاه کاربران نصب شده که نقطه‌ی عطف بسیار مهمی برای این برنامه است.

 

Zoomit 

برنامه‌ی پیام‌رسان گوگل موسوم‌به Google Messages اکنون بیش‌از ۵ میلیارد بار روی دستگاه کاربران نصب شده که نقطه‌ی عطف بسیار مهمی برای این برنامه است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *