دانشمندان اسپیکری اختراع کرده‌اند که افراد مزاحم را ‌ساکت می‌کند

اسپیکر جدید دانشمندان با به‌کارگیری مجموعه‌ای از ربات‌ها امکان ردیابی و جدا کردن صداهای ناخواسته در اتاق را می‌دهد.

 

Zoomit 

اسپیکر جدید دانشمندان با به‌کارگیری مجموعه‌ای از ربات‌ها امکان ردیابی و جدا کردن صداهای ناخواسته در اتاق را می‌دهد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *