یک فعال حوزه فاوا: مهم‌ترین چالش حوزه اینترنت اشیاء، قطعی اینترنت بود

رئیس کمیسیون اینترنت اشیای سازمان نصر تهران چالش اصلی اینترنت اشیاء را کیفیت پایین اینترنت، فیلترینگ و ناپایداری‌های مربوط به آن دانست.

 

Zoomit 

رئیس کمیسیون اینترنت اشیای سازمان نصر تهران چالش اصلی اینترنت اشیاء را کیفیت پایین اینترنت، فیلترینگ و ناپایداری‌های مربوط به آن دانست. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *