فناوری باستانی چگونه اکتشافات فضایی را زنده نگه داشته است؟

کاوشگرهای وویجر به مدت چند دهه به کاوش در منظومه شمسی پرداخته‌اند. اما فناوری این کاوشگرها با آنچه امروزه به‌کار می‌بریم، تفاوت زیادی دارد.

 

Zoomit 

کاوشگرهای وویجر به مدت چند دهه به کاوش در منظومه شمسی پرداخته‌اند. اما فناوری این کاوشگرها با آنچه امروزه به‌کار می‌بریم، تفاوت زیادی دارد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *