صحرای بزرگ آفریقا هر ۲۱ هزار سال به سرزمینی سرسبز تبدیل می‌شود

به‌سختی می‌توان تصور کرد؛‌ اما هزاران سال پیش صحرای بزرگ آفریقا چهره‌ای کاملا متفاوت با امروز داشت و سرزمینی جنگلی و سرسبز بود.

 

Zoomit 

به‌سختی می‌توان تصور کرد؛‌ اما هزاران سال پیش صحرای بزرگ آفریقا چهره‌ای کاملا متفاوت با امروز داشت و سرزمینی جنگلی و سرسبز بود. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *