تردز به‌ این‌ زودی‌‌ها حریف ایکس نخواهد شد

مؤسسه‌ای تحقیقاتی می‌گوید که تردز می‌تواند از ایکس عبور کند؛ اما این اتفاق تا چند سال دیگر رخ نخواهد داد.

 

Zoomit 

مؤسسه‌ای تحقیقاتی می‌گوید که تردز می‌تواند از ایکس عبور کند؛ اما این اتفاق تا چند سال دیگر رخ نخواهد داد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *