بیماران بازگشته از مرگ از تجارب شفاف نزدیک به مرگ صحبت می‌کنند

بیمارانی که دچار ایست قلبی می‌شوند، در طول عمل احیا هجوم فعالیت مغزی را تجربه می‌کنند. فعالیت عجیب مغز چگونه تجربه‌ی مرگ را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟

 

Zoomit 

بیمارانی که دچار ایست قلبی می‌شوند، در طول عمل احیا هجوم فعالیت مغزی را تجربه می‌کنند. فعالیت عجیب مغز چگونه تجربه‌ی مرگ را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟ 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *