مجموعه‌ی آهنگر؛ با تجربه و همواره در مسیر رشد

آسرون، شرکت آنلاین داد و ستد آهن و فولاد، در گامی تازه، برای توسعه‌ی مجموعه‌ و ارائه‌ی خدماتی بهتر به مخاطبان، نام خود را به «آهنگر» تغییر داد.

 

Zoomit 

آسرون، شرکت آنلاین داد و ستد آهن و فولاد، در گامی تازه، برای توسعه‌ی مجموعه‌ و ارائه‌ی خدماتی بهتر به مخاطبان، نام خود را به «آهنگر» تغییر داد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *